Sociale activering, arbeidsgewenning en re-integratie

Ritme | Regelmaat | Arbeidsgewenning | Competenties versterken | Sociale contacten

Lavibel richt zich met name op re-integratie, arbeidsgewenning en sociale activering.

Wij werken nauw samen met diverse gemeenten en re-integraties bureaus die in het kader van de participatiewet langdurig werklozen, mensen met een Wahjong- of bijstandsuitkering ofwel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons plaatsen voor het opdoen van arbeidsgewenning en/of sociale activering.

Sociale activering is het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen.

Het betreft alle activiteiten die een bijdrage leveren aan het verminderen van de afstand tot en het weer verkrijgen van aansluiting met de arbeidsmarkt.

Dit traject is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties van de client om doorstromen naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Belangrijk is de maatschappelijke participatie te verhogen en een sociaal isolement te doorbreken. Veelal wordt hierbij het opdoen van werkervaring als middel ingezet.

Voor wie:

  • Voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding, die belemmeringen hebben om de stap tot de arbeidsmarkt te maken. Als iemand door omstandigheden langere tijd uit het arbeidsproces is, kan sociale activering een geschikt re-integratie instrument zijn.

 

Doel:

  • De afstand tot de arbeidsmark verkleinen, door het bieden van een veilige en leerzame werkomgeving. Het voornaamste doel is dat de kandidaat weer participeert in de samenleving. Door het opheffen van belemmeringen en het versterken van competenties en zelfvertrouwen, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint.
  • Het vergroten van maatschappelijke – en arbeidsdeelname door middel van het verkrijgen van vrijwilligerswerk, een stage, opleiding of werkervaringsplaats.
  • Bij sociale activering leert men aansluiting tot de arbeidsmarkt te krijgen door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning.
  • Activering en bemiddeling blijkt het meest succesvol wanneer de kandidaat een concrete werkomgeving geboden wordt.

Daarom is het met name van belang dat de kandidaat :

  • Actief deelneemt aan het werkzame leven
  • Arbeidsritme opdoet
  • Verantwoordelijkheden neemt ten aan zien van afspraken, taken etc.
  • Zich bewust wordt van de mogelijkheden en beperkingen
  • De doelstellingen die worden genoemd direct kan vertalen naar de praktijk; De werkvloer!

Sociale activering is veelal het startpunt van Re-integratie.

Heeft u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op. Tel: 06 53632738

Contact

Hekven 2C

4824AE  Breda

Tel: 076-7857005

e-mail: info@lavibel.nl