Reclassering

Lavibel heeft sinds 2015 een intensieve samenwerking met Reclassering Nederland, Antes Verslavingszorg, Novadic Kentron en de Raad voor de `kinderbescherming.
Via deze organisaties krijgen wij cliënten geplaatst die hun werkstraf bij ons uitvoeren.
Zij ondersteunen hierbij onze medewerkers met mede aanleren van competenties, het verlichten van het wat zwaardere werk, het verbeteren van taalvaardigheden en het verbeteren van de sociale contacten.

Naast het helpen om de door de rechter opgelegde uren zo vruchtbaar mogelijk te volbrengen bieden wij ook zorg voor werkgestraften door een luisterend oor te bieden; hulp te bieden bij het op orde brengen van het huishoudboekje en het verlenen van psychische zorg.

Vaak ervaren clienten de werkstraf als een leerproces en wordt deze bijna altijd positief afgesloten. Soms blijven cliënten na beëindiging werkstraf vanwege de sfeer en het dagritme dat men heeft gekregen als vrijwilliger aan Lavibel verbonden.

Contact

Hekven 2C

4824AE  Breda

Tel: 076-7857005

e-mail: info@lavibel.nl